Kontakt

Meie põhiline suhtluskanal on e-postiloend talk-ee@openstreetmap.org. Postituseks sellesse loendisse (ehk siis meililisti ;)) on nõutav listi tellimine. MTÜ liikmeks ei pea olema.

  1. Liitumine ja arhiiv : http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-ee
  2. Ligipääs samale vestlusele Google Groups-i kaudu (arhiiv alates 07.01.10): openstreetmap-ee grupp

Teine oluline infokanal on Openstreetmapi wiki:

  1. OSM Wiki Estonia talk-leht sisaldab varasemaid arutelusid, need on valdavalt kolinud emaililisti
  2. OSM üldwiki on kõige põhjalikum OSM projekti puudutav infovaramu üleüldse.

Boonuseks on Facebook leht http://facebook.com/Maakaart .